Almos reikšmė

Kas yra siela:

Siela yra nemateriali esmė, apibrėžianti individualumą ir jos žmogiškumą. Siela laikoma gyvybę teikiančiu principu.

Alma kilusi iš lotynų kalbos siela ir iš graikų psichika, o tai reiškia „žmogaus siela“, ir šia prasme siela yra psichikos, „gyvybingo kvėpavimo“ ir savarankiškai (aš), bet taip pat yra asmens, asmens ar gyventojo sinonimas.

Remiantis teologija (Dievo studija), siela yra individo dalis, kurioje yra dieviškoji dalis ir manoma, kad ji išgyvens kūno mirtį.

Alma taip pat vartojama kalbant apie:

  • kažko, kaip projekto siela, gyvybinė jėga;
  • energija ar aistra, su kuria kažkas daroma, pavyzdžiui, įmušti tikslą siela; arba
  • žmogus, kuris vairuoja ir įkvepia ką nors ar ką nors, kaip, pavyzdžiui, Pablo buvo grupės siela.
  • latinams patinka Alma Mater kreiptis į universitetą.

Taip pat žiūrėkite:

  • Alma Mater
  • Psichika

Siela taip pat naudojama kaip vaiduoklio ar dvasios sinonimas, pavyzdžiui, kai ji reiškia sielą, kenčiančią nuo skausmo, ji reiškia sielą be kūno, besisukančią aplink prarastą ir be poilsio.

Sielos draugas

Sąvoka „sielos draugas“ yra naudojama dviejų žmonių, turinčių tokią panašią esmę, kad jie atrodo kaip dvyniai, susitikimui, paprastai meiliąja prasme, todėl jie supranta vienas kitą ir elgiasi panašiai.

Taip pat žiūrėkite „Soulmate“.

Siela filosofijoje

Kūno ir sielos santykiai buvo viena iš dažniausiai pasikartojančių temų istorijoje dvasiniu ir filosofiniu požiūriu. Pavyzdžiui, senovės graikai sielą laikė variklio kūno principu ir, nepaisant to, kad yra nepriklausomi, tam, kad būtų sukurtas individas, būtinai reikia kūno esmės.

Krikščionybė perėmė šią idėją iš senovės graikų sielos, nes buvo išplatintas šventojo Augustino, kuris padarė analogiją „siela, kuri važiuoja kūnu“.

Senovės graikai turėjo kitų srovių, apibrėžiančių sielą:

  • Epikureanizmas: jie patvirtina, kad siela yra sudaryta iš atomų, kaip ir visas kūnas, ir siela, ir kūnas yra mirtingi.
  • Platonistai: jie tiki sielos nemirtingumu kaip nematerialia ir nematerialia substancija, kuri yra susijusi su dievais, bet yra susijusi su pokyčių ir būties pasauliu.
  • Aristotelis: taip pat tikėjo sielos nemirtingumu kaip neatskiriama kūno forma.

Siela religijose

Sielos samprata skiriasi priklausomai nuo ideologijų ir laikui bėgant. Sielos kaip dvilypumo samprata būdinga Rytų religijoms.

Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai tikėjo dviguba siela, kur, viena vertus, yra ka arba kvėpavimas, kuris mirštant lieka arti kūno, ir ba, kuri apibrėžiama kaip dvasia, keliaujanti į mirusiųjų karalystę, kai ji atsiskiria nuo kūno.

Kinų taoizmas taip pat apibrėžia dviejų tipų sielas, egzistuojančias viename kūne. Požemesnė, jautresnė ying siela, kuri išnyksta su mirtimi, ir hunyang siela, kuri išgyvena mirtį ir yra protėvių garbinimo principas.

Žymos:  Mokslas Religija Ir Dvasingumas Apskritai. T