Aksiologinė reikšmė

Kas yra aksiologinis:

Aksiologija yra viskas, kas nurodo vertės sampratą arba sudaro aksiologiją, tai yra vyraujančias vertybes tam tikroje visuomenėje.

Aksiologinis aspektas arba aksiologinis tam tikros materijos aspektas reiškia žmogaus pasirinkimą dėl moralinių, etinių, estetinių ir dvasinių vertybių.

Aksiologija yra filosofinė teorija, atsakinga už šių vertybių tyrimą, ypatingą dėmesį skiriant moralinėms vertybėms. Etimologiškai žodis aksiologija reiškia „vertės teorija“, kuri yra suformuota iš graikų kalbos terminų aksios, o tai reiškia vertę, ir logotipai, o tai reiškia studijas, teoriją.

Šiame kontekste vertė arba tai, ką žmonės vertina, yra individualus, subjektyvus sprendimas ir individo kultūros produktas.

Taip pat žiūrėkite Vertybės.

Pasak vokiečių filosofo Maxo Schelerio, moralinės vertybės seka pagal hierarchiją, o priešakyje teigiamos vertybės susijusios su tuo, kas gera, tada kas yra kilnu, tada kas gražu ir pan.

Filosofinėje mintyje yra esminis dalykas, kuriuo norime tapti geresnėje ateityje. Norint pereiti iš dabartinės būsenos į geresnę, pirmiausia reikia suprasti, kad norėdami patobulinti, turime juos pagrįsti tam tikrais pagrindiniais punktais. Tai vadinama filosofine aksiologija arba egzistencine aksiologija, tai yra vertybėmis, kurios yra pagrįstos veiksmu, kuris rytoj gali nuvesti mus į geresnę būseną. Taip yra todėl, kad vertybės suteikia prasmę ir darną mūsų veiksmams.

Žymos:  Apskritai. T Mokslas Išraiškos - Populiarus