Žmogiškojo kapitalo reikšmė

Kas yra žmogiškasis kapitalas:

Žmogiškasis kapitalas - tai vertybė, suteikta įmonėje dirbančio personalo galimybėms, tai yra išsilavinimo lygis, bendrosios žinios, įgūdžiai ir sukaupta patirtis siekiant didesnio produktyvumo ir ekonominio vystymosi.

Žmonių gamybiniai pajėgumai yra svarbūs, nes su jais ekonominis, materialus ir nematerialus įmonės kapitalas yra manipuliuojamas atsižvelgiant į jos plėtrą ir konkurencingumą.

Kad būtų pasiektas optimalus žmogiškojo kapitalo našumas, darbuotojai turi būti nuolat mokomi, o tai sukuria gerovę ir darbo rezultatus motyvuodama ir atitinkamų priemonių proporcija.

Žmogiškojo kapitalo charakteristikos

  • Tai yra naujos ekonomikos dinamikos analizės dalis.
  • Skatinti organizacinę kultūrą.
  • Tai reiškia efektyvų technologinių išteklių naudojimą įmonės ir jos aplinkos naudai.
  • Juo siekiama išplėsti rinkos apimtį.
  • Produktyvumas, kūrybiškumas, naujovės ir konkurencingumas yra optimizuoti.
  • Tai padidina įmonės ar organizacijos vertę.

Atsižvelgiant į šias charakteristikas, žmogiškojo kapitalo svarba atskleidžiama dėl jo indėlio į įmonės vystymąsi ir nuolatinę pažangą.

Dėl šios priežasties įmonės turi administracijos ar žmogiškųjų išteklių skyrių, skirtą įvertinti, kada reikia investuoti į darbuotojų mokymą ir priemones, siekiant pagerinti produktyvumą ir darbo rezultatus.

Žmogaus kapitalo teorija

Žmogaus kapitalo terminas atsirado XX amžiaus viduryje ir buvo tiriamas bei plėtojamas remiantis ekonomikos ir sociologijos tyrimų kryptimis, atsižvelgiant į jo poveikį šiose srityse.

Autoriai, kurie labai prisidėjo prie šio termino, yra Adomas Smithas, Theodore'as W. Schultzas ir Gary Beckeris.

Iš skirtingų žmogiškojo kapitalo tyrimų krypčių buvo nuspręsta, kad šis terminas gali būti naudojamas kaip kintamasis įvairiuose tyrimuose. Pavyzdžiui, kaip kintamasis, paaiškinantis įvairius įmonės, įstaigos ar šalies ekonominio augimo modelius.

Žmogiškojo kapitalo svarba

Fizinis ir paveldimas turtas gali būti išlaikytas laikui bėgant. Tačiau žmogiškasis kapitalas yra nematerialus išteklius, kurį sudaro žmonės, turintys tikslų ar tikslų, kurie motyvuoja juos bet kuriuo metu keisti darbą pagal savo poreikius ir patogumą.

Dėl šios priežasties organizacinė kultūra pabrėžia, kad darbuotojų mokymas ir kvalifikacija turėtų būti suprantama kaip investicija, kuri duos pelno, turėdama kvalifikuotą, produktyvų ir konkurencingą personalą, kad pasiektų aukštas įmonės pareigas.

Kita vertus, jei praplėsime žmogiškojo kapitalo perspektyvą, netgi bus galima suprasti šio termino poveikį ekonominiam, politiniam ir socialiniam šalies vystymuisi, įtraukiant ir susijusius moralinius ir etinius aspektus. į gamybos pajėgumus kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu.

Žymos:  Apskritai. T Religija Ir Dvasingumas Išraiškos-Anglų