Socialinių mokslų prasmė

Kokie yra socialiniai mokslai:

Socialiniai mokslai yra disciplinų, kurios yra atsakingos už sistemingą socialinių ir kultūrinių procesų, kurie yra žmogaus veiklos ir jos santykio su visuomene, rezultatas.

Socialinių mokslų tikslai iš esmės yra interpretuoti, suprasti ir paaiškinti socialinius reiškinius ir žmogaus, kaip socialinio subjekto, apraiškas.

Kita vertus, „socialinių mokslų“ sąvoka yra plati ir, atsižvelgiant į kriterijus, kuriems ji taikoma, galima nustatyti, kuri disciplina gali būti laikoma socialine.

Kai kurie mokslai, kurie paprastai laikomi socialiniais, yra istorija, geografija, antropologija, sociologija, politikos mokslai ir ekonomika.

Taip pat žiūrėkite Politikos mokslai.

Socialinių mokslų šakos

Socialinių mokslų šakos yra skirtingos grupės, į kurias galima priskirti socialinių mokslų disciplinas. Šia prasme yra įvairių klasifikavimo formų. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tyrimo objektą, socialiniuose moksluose galima išskirti dvi šakas: bendruosius socialinius mokslus ir konkrečius socialinius mokslus.

Bendrieji socialiniai mokslai yra orientuoti į socialinių grupių, tokių kaip istorija ir etnografija, veiklą. Nors tam tikruose socialiniuose moksluose galima išskirti tas disciplinas, kurios tiria socialines grupes ir jų vidinę struktūrą, pavyzdžiui, ekonomiką ir sociologiją, taip pat tas, kurios orientuojasi į jų išorinę struktūrą, pavyzdžiui, geografiją ir demografiją.

Kita klasifikacijos forma išskiria aprašomuosius socialinius mokslus, tokius kaip antropologija ir sociologija, ir analitinius socialinius mokslus, tokius kaip ekonomika ir teisė.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai

Egzistuoja skirtingos epistemologinės pozicijos, kurios priskiria mokslą ar discipliną socialinių ar humanitarinių mokslų kategorijai. Dėl abiejų sąvokų santykio daugeliu atvejų jos atsiranda kartu, pavyzdžiui, pavadinant fakultetą ar akademinį padalinį.

Apskritai manoma, kad humanitariniai mokslai yra disciplinų, tiriančių žmogų, rinkinys, pavyzdžiui, pedagogika ar filosofija. Kai kuriuose tyrimuose socialiniai mokslai laikomi platesne sąvoka, apimančia humanistines disciplinas.

Socialiniai ir gamtos mokslai

Kai kuriuose pirmųjų išsilavinimo lygių studijų planuose socialiniai mokslai pateikiami kartu su vadinamaisiais gamtos mokslais, bendriniu pavadinimu „Gamtos, socialinės ir kultūrinės aplinkos pažinimas“. Tačiau gamtos mokslai daugiausia dėmesio skiria gamtos tyrimams eksperimentiniais moksliniais metodais ir formaliojo mokslo naudojimu. Kai kurie iš jų yra chemija, biologija ir fizika.

Žymos:  Išraiškos - Populiarus Mokslas Technology-E-Inovacijos