Kliento reikšmė

Kas yra Klientas:

Ekonomikos požiūriu klientas yra asmuo, kuris dažnai ar retkarčiais naudojasi ar įsigyja paslaugas ar produktus, kuriuos jiems suteikia profesionalas, verslas ar įmonė. Žodis, kaip toks, kilęs iš lotynų kalbos klientų, klientas.

Šia prasme kliento sinonimai yra pirkėjas, kai tai yra asmuo, kuris įsigyja prekę komerciniu sandoriu; vartotojas, kai asmuo naudojasi konkrečia paslauga, ir vartotojas, kai asmuo iš esmės vartoja produktus ar paslaugas.

Kita vertus, klientu taip pat vadinamas asmuo, kurį saugo kitas. Tokio tipo santykiai yra, pavyzdžiui, teisėje, kur advokatas atstovauja, gina ir gina savo kliento teises.

Galiausiai posakis „klientas visada teisus“ yra labai populiarus nurodymas, kuriuo remiamasi tuo, kad, nepaisant reikalavimo, tas, kuris reikalauja paslaugos ir moka, visada yra teisus reikalaudamas visiškai patenkinti savo poreikius pagal savo poreikius. lūkesčius ..

Vidinis ir išorinis klientas

Verslo ar organizacinėje srityje yra dviejų tipų klientai, atsižvelgiant į jų funkcijas ir funkcijas: vidiniai ir išoriniai. Vidaus klientai yra tie žmonės, kurie dirba įmonėje ir teikia savo paslaugas bei darbo jėgą, kad ji galėtų pasiūlyti parduodamų produktų ar paslaugų. Šia prasme įmonės darbuotojai yra jos vidiniai klientai.

Kita vertus, išorinis klientas yra visi tie žmonės, į kuriuos orientuoti įmonės pateikti produktai ar paslaugos ir kurie yra veiksmingi pirkėjai ar vartotojai. Taigi išorės klientai užtikrina pajamų srautą įmonėje.

Rinkodaros klientas

Kita vertus, rinkodaros drausmei klientai gali būti klasifikuojami įvairiais būdais. Taigi yra nuolatinių, dažnų ir atsitiktinių klientų, iš kurių pirmas yra pats atkakliausias, o antrasis yra tas, kuris pirkimo veiksmus atlieka atsitiktinai.

Panašiai, atsižvelgiant į jų pateiktą veiklos modelį, jie gali būti suskirstyti į aktyvius ir neaktyvius klientus, o buvę, aktyvūs klientai yra tie, kurie šiuo metu ar netolimoje praeityje naudojosi paslauga ar pirko produktą; o pastarieji, neaktyvūs, yra tie, kurie ilgą laiką nesinaudojo paslauga ar neatliko pirkimo veiksmo.

Panašiai klientai gali būti suskirstyti į dar dvi kategorijas, atsižvelgiant į tai, kokią patirtį jie turėjo su įsigytu produktu ar paslauga: patenkinti ir nepatenkinti klientai. Šia prasme patenkintų kategorijoje yra tie, kurie, pirkdami produktą ar paslaugą, patyrė malonią ar teigiamą patirtį, o nepatenkinti yra tie, kurių patirtis yra neigiamo diapazone.

Kompiuterio klientas

Kompiuterijos srityje klientas vadinamas ta įranga, programa ar procesu, kuris dėl tam tikrų funkcijų priklauso nuo kito kompiuterio, vadinamo serveriu, prie kurio jis yra prijungtas per telekomunikacijų tinklą. Pavyzdžiui, klientas yra žiniatinklio naršyklė, per kurią, prisijungę prie tinklo, pvz., Interneto, galite pasiekti daugybę nemokamų serverių.

Teisės klientas

Teisiniu požiūriu, kaip klientas, galime įvardyti tą fizinį ar juridinį asmenį, kuris paslaugas ar produktus įsigyja vykdydamas komercinius pirkimo sandorius.

Klientas politikoje

Politikoje klientas vadinamas asmeniu, kuriam politikas ar lyderis mainais už savo balsą, paramą ar kitokio pobūdžio politinius palankumus teikia išmokas ar atlygį. Ši politinė praktika vadinama klientelizmu ir yra už etikos ir sąžiningos politikos ribų.

Žymos:  Religija Ir Dvasingumas Išraiškos - Populiarus Posakiai Ir Patarlės