Branduolio skilimo reikšmė

Kas yra branduolio skilimas:

Branduolinis skilimas yra jėgos, kuri laiko atomo branduolį kartu, suskaidymas, sukuriant du skirtingus, bet lengvesnius branduolius.

Branduolio dalijimosi metu siekiama sulaužyti patraukliąją jėgą arba branduolinę jėgą, jungiančią protonus ir neutronus, sudarančius atomo branduolį. Neutronai, neturintys elektros krūvio, naudojami prieš atomo branduolį, kad gautų pakankamai sužadinimo energijos, kad branduolį deformuotų į dvi dalis.

Taip pat žiūrėkite „Atom“.

Branduolio dalijimosi metu gauti branduoliai yra kitokie ir lengvesni už pradinį branduolį. Energijos perteklius, išsiskiriantis iš branduolio skilimo, vadinamas branduoline energija.

Taip pat žiūrėkite Branduolinė energija.

Branduolinis dalijimasis gamina energiją šilumos ir kitos spinduliuotės pavidalu, paeiliui išskirdamas kitus neutronus. Kiekvienas sukurtas neutronas susiduria su kitais sukurtais branduoliais, sukeldamas grandininę reakciją.

Branduolinis dalijimasis gali būti naudojamas energijos gamybai per branduolinį reaktorių. Branduolinis reaktorius yra įrenginys, kuris generuoja savarankiškas ir kontroliuojamas branduolines reakcijas ir naudoja atomų skilimo metu išsiskiriančią energiją.

Pavyzdžiui, viena iš pirmųjų branduolio skilimo programų buvo naudojama urano atomai elektros energijai gaminti.

Branduolinė fizika yra mokslas, tiriantis atominių branduolių elgesį ir savybes, pavyzdžiui, branduolio skilimo reakcijas.

Taip pat žiūrėkite Branduolinė fizika.

Skirtumas tarp skilimo ir branduolio sintezės

Branduolio dalijimasis yra atvirkštinis branduolių sintezės procesas. Branduolio sintezės metu du lengvi atomų branduoliai susijungia ir sukuria sunkesnį branduolį. Branduolio sintezės branduolys yra stabilesnis ir sudarytas iš mažesnės masės. Masės skirtumas yra branduolių sintezės metu skleidžiama energija.

Žymos:  Mokslas Apskritai. T Religija Ir Dvasingumas