Geštaltas

Kas yra Gestalto teorija?

Geštaltas yra teorinės ir eksperimentinės psichologijos srovė, skirta žmogaus suvokimo tyrimui.

Gestaltas yra žodis iš vokiečių kalbos ir gali būti išverstas kaip „forma“ arba „kontūras“.

Geštalto teorija

Geštalto mokykla gimė Vokietijoje XX amžiaus pradžioje, kartu su tyrėjais Maxu Wertheimeriu, Wolfgangu Köhleriu ir Kurtu Koffka, kurie teigė, kad suvokimas yra pagrindinis žmogaus psichinės veiklos procesas, todėl likusios psichikos operacijos prigimtis, tokia kaip mąstymas, mokymasis ar atmintis, būtų pavaldi teisingam suvokimo organizavimo procesų funkcionavimui.

Geštaltui žmogus suvokia savo suvokimą kaip visumą, kaip formą ar konfigūraciją, o ne kaip paprastą jų dalių sumą. Taigi tai, kas suvokiama, nuo dėmių rinkinio tampa žmonėmis, objektais ar scenomis.

Šia prasme tai yra disciplina, nagrinėjanti procesą, kurio metu mūsų smegenys užsako ir suteikia formą (tai yra prasmę) vaizdams, kuriuos ji gauna iš išorinio pasaulio, arba iš to, kas jam pasirodė aktualu.

Žymos:  Išraiškos - Populiarus Technology-E-Inovacijos Išraiškos-Anglų