Sąžiningumo reikšmė

Kas yra sąžiningumas:

Sąžiningumas yra sąžiningumo kokybė.Tai reiškia asmeninių savybių rinkinį, pvz., Padorumą, kuklumą, orumą, nuoširdumą, teisingumą, sąžiningumą ir sąžiningumą. Žodis kilęs iš lotynų kalbos nuoširdus, sąžiningumas.

Sąžiningumas yra pagrindinė moralinė vertybė užmegzti tarpasmeninius santykius, pagrįstus pasitikėjimu, nuoširdumu ir abipuse pagarba

Taip pat žiūrėkite:

  • Vertybės
  • Moralinės vertybės

Žmogus, kuris elgiasi sąžiningai, visada tai daro remdamasis tokiomis vertybėmis, kaip tiesa ir teisingumas, ir nekelia prieš save savo poreikių ar interesų. Šia prasme jis yra asmuo, prisirišęs prie elgesio kodekso, kuriam būdingas teisingumas, tikrumas ir sąžiningumas.

Tikras sąžiningumas persmelkia visus žmogaus gyvenimo aspektus: jis pasireiškia socialiai, bet ir intymioje individo aplinkoje bei jo vidiniame gyvenime. Tai reiškia, kad sąžiningumas yra ir išorinis, ir vidinis, todėl jis turi būti nuoseklus elgesys, kai asmens veiksmai atitinka tai, ką jis galvoja, sako ir skelbia.

Sąžiningam žmogui net mažiausius veiksmus valdo sąžiningumas. Informuokite pardavėją, kad jis padarė klaidą mūsų naudai atlikdamas pakeitimą, grąžinkite senoliui ką tik numestą sąskaitą to nepastebėję, laikykitės mūsų įsipareigojimų net tada, kai niekas už tai neatlygins, stebėkite mūsų žodžius kiek tai gali pakenkti ar paveikti trečiąsias šalis, laikytis diskrecijos, atsižvelgiant į tai, kas to reikalauja, būti apdairiam valdant savo finansinius ir asmeninius išteklius, prisiimti atsakomybę už savo klaidas, ištaisyti ir prireikus ištaisyti, būti lojaliems ir skaidriems mūsų santykiai su kitais; Visa tai yra tik trumpas ilgo veiksmų katalogo, kuriame galime aktyviai reikšti savo sąžiningumą, sąrašas.

Šia prasme socialiai sąžiningas žmogus lieka prisirišęs prie gero elgesio principų visuose veiksmuose, kurie sudaro jo sąveiką su kitais: darbe, eisme, savo bendruomenėje, studijose, valstybėje; Jis taip pat tai padarys intymiausiame gyvenime, savo emociniuose, draugystės ir šeimos santykiuose; taip pat savo vidiniame gyvenime, tai yra tais gyvenimo aspektais, kuriais jis neprivalo dalintis su kitais, pavyzdžiui, savo jausmais, idėjomis, skoniu ir interesais. Sąžiningas žmogus, trumpai tariant, pirmiausia yra sąžiningas pats sau, todėl neišduos savęs.

Žymos:  Religija Ir Dvasingumas Išraiškos - Populiarus Išraiškos-Anglų