Įtraukimo reikšmė

Kas yra įtraukimas:

Įtraukimas yra požiūris, tendencija ar politika integruoti visus žmones į visuomenę, siekiant, kad jie galėtų dalyvauti ir prisidėti prie to bei gauti naudos iš šio proceso. Žodis, kaip toks, kilęs iš lotynų kalbos imtinai, įtraukimas.

Įtraukimu siekiama užtikrinti, kad visi asmenys ar socialinės grupės, ypač tie, kurie yra atskirties ar marginalizacijos sąlygomis, turėtų tokias pačias galimybes ir galimybes kaip individai.

Įtraukimas yra suformuluotas kaip atskirties problemos, kurią sukelia, pavyzdžiui, skurdas, neraštingumas, etninė ar religinė segregacija, sprendimas.

Kai kuriems autoriams būtent valstybė per savo institucijas turi įgyvendinti planus ir politiką, kaip ištaisyti šias situacijas ir skatinti įtrauktį bei socialinę gerovę.

Taip pat žiūrėkite Socialinė gerovė.

Švietimo įtrauktis

Ugdymo įtrauktis yra pedagogikos samprata. Jame teigiama, kad mokykla turi turėti galimybę į ugdymo procesą įtraukti visus asmenis, nepriklausomai nuo jų būklės, kilmės, rasės, religijos ar lyties ir kt.

Įtraukiant mokyklą, įvairovė yra teigiama vertybė mokykloje. Jis supranta, kad mes visi esame skirtingi ir kad, nepaisant mūsų savybių (fizinių, psichologinių, socialinių, kultūrinių), turime vienodą teisę gauti kokybišką išsilavinimą.

Įtraukiančio ugdymo tikslas-pasiekti visų formaliojo švietimo sistemoje dalyvaujančių dalykų individualią ir socialinę gerovę.

Taip pat žiūrėkite Švietimas.

Socialinė įtrauktis

Socialinė įtrauktis - tai procesas, leidžiantis žmonėms ar žmonių grupėms, patiriamoms socialinės atskirties ar marginalizacijos situaciją, visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime.

Taigi socialinė įtrauktis sutelkiama į žmones, kurie dėl įvairių aplinkybių, pvz., Skurdo, kilmės, lyties, fizinių sąlygų (negalios), priklausantys tam tikrai etninei grupei ar religijai, yra nepatogioje padėtyje.

Šia prasme socialinės įtraukties tikslas yra pagerinti šioms grupėms priklausančių asmenų gyvenimo sąlygas ir pasiūlyti jiems tokias pačias galimybes politiniu, švietimo, ekonominiu ar finansiniu lygiu ir pan.

Taigi socialinė įtrauktis reiškia, be kita ko, labiausiai pažeidžiamų gyventojų sluoksnių galimybes dirbti, sveikatos, tinkamo būsto, išsilavinimo, saugumo.

Taip pat žiūrėkite Socialinė įtrauktis.

Įtraukimas ir atskirtis

Įtraukimas ir išskyrimas yra priešingos tos pačios monetos pusės. Atskirtis - tai marginalizacijos ar atskirties situacija, kai visuomenėje yra tam tikrų grupių, ypač etninių, religinių ar rasinių mažumų.

Atskirtis reiškia nepalankias sąlygas gauti prekes, paslaugas ir išteklius, palyginti su kitomis socialinėmis grupėmis, kurios dėl įvairių priežasčių yra privilegijuotos.

Šia prasme įtrauktis reiškia veiksmų rinkinį, skirtą šioms visuomenės atskirties problemoms ištaisyti. Tai reiškia šioms marginalizuotoms grupėms priklausančių asmenų integravimą, kad jie turėtų tas pačias teises ir galimybes vystytis ir gyventi.

Žymos:  Posakiai Ir Patarlės Išraiškos-Anglų Išraiškos - Populiarus