Individo reikšmė

Kas yra Individualus:

Kaip individas mes nurodome tai, kas yra individualu, kurio negalima atskirti. Jis vartojamas kalbant apie žmogų, asmenį, kuris laikomas vienetu, nepriklausomu nuo kitų. Žodis, kaip toks, kilęs iš lotynų kalbos asmenų, o tai reiškia „nedalomas“.

Šnekamojoje kalboje mes vadiname ką nors asmeniu, kai nežinome jo vardo ar būklės arba kai, nepaisant to, žinome, kad nenorime to išsakyti.

Asmuo, priklausantis klasei ar korporacijai, taip pat vadinamas asmeniu.

Individas ir visuomenė

Visuomenę sudaro individai, kurie gyvena organizuotai. Šia prasme individai yra mažiausias ir paprasčiausias socialinių sistemų vienetas. Socialinės sistemos, kaip tokios, grindžiamos ją sudarančių asmenų sambūviu, sąveika, bendravimu ir bendradarbiavimu.

Tačiau individo ir visuomenės santykiai gali tapti problemiški, nes kartais asmens interesai neatitinka visuomenės, kurioje jie gyvena, interesų. Todėl kai kurie autoriai ginčijasi, nes taip yra todėl, kad žmogus iš prigimties nėra socialinė būtybė. Tačiau tai prieštarauja kitų specialistų, kuriems žmogaus prigimtis yra draugiška, instinktyviai socialinė, tvirtinimui, nes žmogus negali matyti savęs išnaudojamo iki galo, jei to nėra visuomenėje ar jo bendruomenėje.

Individas filosofijoje

Remiantis filosofija, individas yra tam tikros tikrovės unikalumas, kurio negalima atskirti ar atskirti. Šia prasme tai yra originali ir išskirtinė būtybė, kuri yra unikali ir nepakartojama tikrovė. Individas yra vienas prieš daugumą. Taigi individo samprata prieštarauja visuotinei. Pavyzdžiui, žmogus yra individas žmonijos atžvilgiu.

Individas statistikoje

Statistikoje, kaip individualus ar statistinis vienetas, vadinamas kiekvienas elementas, sudarantis populiaciją, tai yra visų elementų rinkinys, kuriam taikomas statistinis matavimas. Taigi individas yra stebimas subjektas, taigi jis nebūtinai turi būti asmuo, bet taip pat gali būti objektas, organizmas ar kažkas abstraktaus.

Individualus biologijoje

Biologijoje ir ekologijoje individas vadinamas gyva būtybe ar organizmu, kuris gali būti augalas ar gyvūnas ir kuris laikomas nepriklausomai nuo kitų jo rūšies individų.

Žymos:  Technology-E-Inovacijos Religija Ir Dvasingumas Posakiai Ir Patarlės