Intervencionizmo prasmė

Kas yra intervencija:

Intervencionizmas yra polinkis kištis, dalyvauti ar kištis į kitų žmonių reikalus. Šis terminas visų pirma vartojamas politikos ir ekonomikos srityse, kad būtų nurodytas veikėjo, subjekto ar organizmo kišimasis į kitą sritį ar sugebėjimus.

Intervencionizmas šia prasme turi neigiamų atspalvių, ypač kai minėtas įsikišimas įvyksta priverstinai arba jėga. Tačiau tam tikrose konfliktinėse situacijose, tiek privačioje, tiek viešojoje erdvėje, intervencija yra suplanuota siekiant sušvelninti ar reguliuoti, o jos veiksmais siekiama nustatyti standartus ar veiksmingą tarpininkavimą tarp šalių.

Radikaliausia išraiška politinėje arenoje intervencija gali sukelti imperialistinio tipo politinę praktiką.

Taip pat žiūrėkite:

  • Imperializmas
  • Interferencija

Valstybės intervencija į ekonomiką

Ekonominėje srityje valstybės intervencionizmas reiškia valstybės ar viešojo administravimo organų dalyvavimą ar kišimąsi į šalies ekonominę veiklą. Šia prasme neapsiribojama vien tik taisyklių, kuriomis vadovaujamasi rinkos praktika, nustatymu, o tik nukreipiama ar planuojama ekonomika. Ekonominio įsikišimo taikymo priežastys yra įvairios:

  • Ištaisyti nelygybę ir rinkos nesėkmes.
  • Saugokite aplinką ir gamtos išteklius.
  • Valdykite strategines ekonomikos sritis.
  • Reguliuokite tam tikrą veiklą pagal savo patogumą visuomenei.
  • Moderuoti rinką.
  • Sustabdykite piktnaudžiavimą valdžia.
  • Finansuokite socialinę apsaugą.
  • Suplanuokite ar nukreipkite šalies ekonomiką tam tikra kryptimi.

Tačiau intervencijos ar dalyvavimo laipsnis skiriasi priklausomai nuo šalies ekonominį modelį reglamentuojančios doktrinos ir gali svyruoti nuo minimalaus įsikišimo gynimo (liberalizmas ir neoliberalizmas) iki saikingo dalyvavimo (socialdemokratija ir demokratinis socializmas) iki beveik absoliutaus. intervencija (komunizmas, fašizmas).

Politinis intervencionizmas

Politikoje intervencionizmas reiškia valstybės, subjekto ar organizmo veiksmus įprastoje kito veiksmų srityje, tarpininkaujant, darant įtaką ar kišantis į jų reikalus ar konfliktus. Šia prasme jis gali būti pateiktas dviem scenarijais: vidiniu ir tarptautiniu.

Intervencionizmas vidaus politikoje

Tai atsitinka, kai valdžia viršija savo galias ar įgaliojimus ir kišasi į kitos valdžios sprendimus ar veiksmus, žymiai sumažindama jos autonomiją ir galias. Apskritai valstybės galios yra įgaliotos viena kitą moderuoti, tačiau kalbama apie intervenciją, kai atsiranda perteklius ar autoritarizmas.

Intervencionizmas tarptautinėje politikoje

Tai atsitinka, kai šalis, atlikdama įvairius veiksmus, bando daryti įtaką kitos šalies veiksmams ir sprendimams arba kištis į juos, naudodama skirtingus spaudimo ir prievartos mechanizmus, pradedant diplomatija ir baigiant jėgos panaudojimu.

Anksčiau intervencionizmo pavyzdžiai buvo tie, kuriuos šaltojo karo metu praktikavo tokios šalys kaip JAV ar SSRS prieš kitas šalis, siekdamos primesti priklausomybę ar ideologines linijas, tokias kaip kapitalizmas ar komunizmas.

Žymos:  Išraiškos - Populiarus Mokslas Posakiai Ir Patarlės