Matriarchato reikšmė

Kas yra matriarchatas:

Matriarchatas vadinamas visuomenės tipu, kuriame moterys turi autoritetą ir vadovavimą įvairiems socialiniams, politiniams, ekonominiams ir šeimos vaidmenims.

Žodis matriarchatas kilęs iš lotynų kalbos meistras o tai reiškia „mama“ ir iš graikų kalbos archeinas o tai reiškia „valdyti“.

Matriarchatas neturėtų būti siejamas su priešinga situacija patriarchatui, nes tyrėjai dar nerado pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad egzistavo ar egzistuoja matriarchalinė visuomenė, kurioje vyriška figūra yra moterų dominuojama.

Matriarchatui būdingas matrilinealinis arba matrilokalinis polinkis, kai moterys turi tam tikrą autoritetą vyrams įvairiais svarbiais klausimais.

Matriarchatas: matrilinis ir matrilokalumas

Matriarchatui būdinga derinti socialinių organizacijų aspektus, kuriuos primetė matrilinis ir matrilokalumas.

Matrilineage

Matrilineage yra socialinės organizacijos rūšis, kuri, žiūrint iš antropologinės ir sociologinės perspektyvos, kilmė nustatoma iš motinos linijos.

Tai reiškia, kad giminės sistema prasideda nuo moters figūros, vaikai atpažįstami iš motinos, o turtą ir paveldėjimą paveldi moteris. Šio tipo organizacija vis dar egzistuoja įvairiose socialinėse grupėse.

Matrilokalumas

Savo ruožtu matrilokališkumas yra žinomas kaip tos socialinės organizacijos, kuriose moteris turi autoritetą vidaus santykiuose. Lygiai taip pat vyras turi prisijungti prie žmonos šeimos, o ne atvirkščiai.

Matriarchato kilmė

Daugelis specialistų atliko tyrimus, siekdami nustatyti matriarchato kilmę, daugelis sutiko, kad tokio tipo organizacija buvo ankstesnė už patriarchatą ir atitinka primityvią socialinę tvarką, nustatytą konkrečiai vakarų kultūroje.

Ši hipotezė kyla iš duomenų, surinktų iš senovės apeigų ir mitų, kuriuose pabrėžiama motinos figūros svarba visuomenėje, pavyzdžiui, Motina Žemė arba Motina deivė kaip gyvybės šaltinis, kad ji buvo garbinama.

Matriarchato savybės

Toliau pateikiamos pagrindinės matriarchato savybės.

  • Moterys turi galią ir lyderystę įvairiuose politiniuose, socialiniuose, šeimos, ekonominiuose ir religiniuose vaidmenyse.
  • Moterys gali priimti svarbius sprendimus ir įsakinėti kitiems.
  • Moteriška figūra nėra pranašesnė už vyrišką figūrą.
  • Pagrindinė figūra šeimoje yra moteris.
  • Manoma, kad jis išsivystė priešistorės metu.
  • Moters figūra gerbiama už galimybę duoti gyvybę.
  • Moterys gali turėti kelis partnerius.
  • Moteris yra atsakinga už maisto, darbo, pinigų ir erdvės valdymą.

Matriarchatas ir patriarchatas

Matriarchatas nėra priešingybė patriarchatui, abu yra du skirtingi terminai, tačiau jie yra susiję, ypač kalbant apie valdžią ir lyderystę.

Patriarchatas reiškia vyriškos lyties atstovų dominavimą ir autoritetą socialinėje organizacijoje, sukuriant galios ir disbalansą, ypač moterų ir vaikų atžvilgiu.

Žymos:  Išraiškos - Populiarus Išraiškos-Anglų Posakiai Ir Patarlės