Teisminės valdžios reikšmė

Kas yra teismų sistema:

Teismų valdžia yra valstybės galia rūpintis konstitucijos įstatymais ir jų laikytis, taip pat vykdyti šalies teisingumą taikant iš anksto nustatytus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Valstybę sudaro trys viešosios galios: vykdomoji valdžia, įstatymų leidžiamoji valdžia ir teisminė valdžia. Kiekvienas iš šių įgaliojimų turi tam tikrus įgaliojimus, kuriuos jie vykdo per įvairius subjektus.

Todėl teismų sistemos tikslas yra užtikrinti, kad būtų laikomasi konstitucijos ir įstatymų apskritai, vykdyti visuomenines pareigas ir ginti piliečių teises.

Teismų valdžią vykdo teisėjai, prokurorai ir magistratai, dirbantys Aukščiausiajame Teisme arba Aukščiausiajame Teisme, kuris yra aukščiausias teisingumo atstovas, teismai ir kiti teismai, kurie yra atsakingi už tai, kurie įstatymai ar kiti teisės aktai turėtų būti taikomi. kiekvienu atveju.

Kita vertus, šie teismų sistemos atstovai turi teisę primesti savo sprendimus įstatymų leidžiamajai valdžiai arba vykdomajai valdžiai, kol jie nevykdo savo funkcijų arba neatlieka veiksmų, skatinančių įstatymus, pranašesnius už esamus.

Teismų valdžia nepriklausomai valdo įstatymų leidžiamąją valdžią ir vykdomąją valdžią, kad užtikrintų savo nuomonę. Dėl šios priežasties egzistuoja valdžių padalijimas, kurio tikslas - užkirsti kelią piktnaudžiavimui valdžia ir apsaugoti piliečių teises.

Taip pat žiūrėkite valdžių padalijimo prasmę.

Teismų funkcijos

Pagrindinė teismų sistemos funkcija yra rūpintis ir vykdyti šalies konstitucijoje numatytus teisinius reglamentus.

Kita teismų sistemos funkcija yra kontroliuoti ir užkirsti kelią vykdomoji valdžia patirti valdžios perteklių, tai yra, šalies prezidentas piktnaudžiauja valdžia ir riboja piliečių laisvę arba viršija įstatymų nustatytas ribas.

Tokiais atvejais teismai turi veikti kaip nepriklausoma valdžia ir garantuoti teisingumo vykdymą pagal įstatymus. Tačiau tai vyksta tik demokratinėse vyriausybės sistemose, o ne totalitarinėse sistemose.

Teismų institucijos, tai yra Aukščiausiasis Teismas ar Aukščiausiasis Teismas, teismai ar kiti teismai, laikui bėgant yra stabilūs, jų funkcijos yra nuolatinės ir jų įsipareigojimų negalima perleisti tretiesiems asmenims.

Žymos:  Apskritai. T Posakiai Ir Patarlės Išraiškos-Anglų