Pragmatinė prasmė

Kas yra pragmatiška:

Pragmatika yra susijusi su praktika ar veiksmų atlikimu, o ne teorija. Pragmatika yra graikų kilmės terminas "pragmatika " ir lotynų "pragmatika ", o tai reiškia būti „praktiškam“.

Pragmatika yra disciplina, tirianti kalbą atsižvelgiant į kontekstą, kuriame idėja yra sukurta, tai yra, sakiniai sukuria semantinę prasmę, tačiau jų reikšmė ir aiškinimas priklauso nuo turinio ir kalbinio konteksto, nes tas pats sakinys gali turėti keletą pojūčių skirtinguose kontekstuose. . Atliekant pragmatinę analizę, tiriami keli kintamieji, pavyzdžiui, situacija, socialinis ir kultūrinis kontekstas, žmonės, emitentas ir kt.

Teisėje pragmatikas yra teisininkas, studijuojantis ir aiškinantis tam tikros šalies įstatymus.

Kita vertus, pragmatizmas yra filosofinė doktrina, kurios kriterijus yra praktinis naudingumas, tapatinant tikrąjį su naudingu.

Kalbant apie politinį pragmatizmą, kalbama apie tai, kad jie grindžiami išankstiniu nusistatymu, o ne pasekmėmis, o vienintelis kriterijus, leidžiantis spręsti apie bet kokio veiksmo ar sprendimo tiesą, yra jo praktinis poveikis.

Žymos:  Religija Ir Dvasingumas Apskritai. T Išraiškos - Populiarus