Konstitucinių principų prasmė

Kokie yra konstituciniai principai:

Konstituciniai principai reiškia etines, socialines, teisines ir ideologines vertybes, įtvirtintas tautos konstitucijoje, iš kurios kildinama visa teisinė sistema. Jie taip pat gali būti vadinami pagrindinius principus.

Šie principai veikia kaip esminės visos tautos socialinės ir politinės santvarkos sistemos gairės ir turi privalomą galią. Todėl kiekviename įstatyme, reglamente ir normoje, kuri yra parengta tam tikroje visuomenėje, turi būti arba laikomasi šių principų, garantuojančių piliečių ir valstybės socialinį paktą.

Konstituciniai principai turi įtakos individualių ir kolektyvinių laisvių nustatymui, socialinio dalyvavimo reguliavimui ir valdžios subjektų veiklos riboms.

Konstituciniai principai yra ne tik valstybės įstatymų rengimo pagrindas, bet ir aiškinimas tose srityse, kuriose yra neaiškumų ar teisinių spragų, kad būtų apsaugotos konstitucijoje garantuotos teisės.

Kiekviena šalis nustato savo konstitucinius principus pagal savo kultūrą grindžiančių vertybių visatą. Tai reiškia, kad lyginant įvairias kiekvienos šalies konstitucijas gali būti matomų skirtumų.

Tačiau šalyse, kurios laikomos demokratinėmis, yra bendri principai, leidžiantys šioms šalims prisijungti prie tarptautinių organizacijų, atstovaujančių tokiems principams.

Tokiu būdu konstituciniai ar pagrindiniai principai turėtų garantuoti žmogaus teises, pagrindines teises, socialines, ekonomines ir kultūrines teises ir, galiausiai, kolektyvines ir aplinkos teises.

Konstitucinių principų pavyzdžiai

Tarp svarbiausių konstitucinių teisinės valstybės principų yra šie:

  • Pavaldumas įstatymams: tai principas, išreiškiantis, kad socialinė tvarka yra pavaldi įstatymams, o ne žmonėms, nepriklausomai nuo jų autoriteto, o tai reiškia piliečių lygybės principą.
  • Valdžios apribojimas: principas riboja valstybės valdžią. Valstybė negali daryti nieko, kas nėra aiškiai nurodyta įstatyme. Ji gali veikti tik taip, kaip įstatymas nustato įgaliojimus tai daryti. Taigi šis principas papildytas ankstesniu.
  • Valstybės valdžių padalijimas: kiekviena konstitucija, siekiant užtikrinti pusiausvyrą ir socialinį teisingumą, turi apibrėžti valstybės valdžių atskyrimą. Paprastai jie yra suskirstyti į tris: įstatymų leidžiamosios, teisminės ir vykdomosios valdžios.

Kiti bendri konstituciniai principai yra lygybės (numanomo paklusnumo įstatymui principo), atsakomybės, teismų nepriklausomumo, motyvacijos (teisės aktų pagrindimo) ir teisinio tikrumo principai.

Pažvelkime į Meksikos konstitucijos konstitucinių principų pavyzdį:

Meksikos konstitucija

Žymos:  Išraiškos - Populiarus Mokslas Apskritai. T