Visuomenės saugumo prasmė

Kas yra visuomenės saugumas:

Visuomenės saugumas, dar žinomas kaip piliečių saugumas, reiškia visas tas aplinkybes, susijusias su pagarba ir žmonių teisių bei nuosavybės ir jų fizinio vientisumo gerbimu ir apsauga piliečių sambūvio situacijoje.

Tai valstybė, kuri per savo institucijas ir institucijas privalo užtikrinti tautos viešąjį saugumą, garantuodama piliečiams harmonijos ir taikos atmosferą, kurioje gerbiamas jų vientisumas ir pagrindinės teisės.

Valstybės institucijos, atsakingos už visuomenės saugumo palaikymą ir garantavimą, yra saugumo pajėgos, sudarytos iš policijos ir ginkluotųjų pajėgų, dirbančių kartu su teismų sistema, atsakingomis už teisingumo vykdymą. Šios įstaigos yra tiesiogiai atsakingos už visuomenės saugumo klausimus.

Taip pat žiūrėkite Kas yra saugumas?

Taigi, viena vertus, valstybės saugumo pajėgų misija yra užkirsti kelią nusikaltimų padarymui arba juos užgniaužti, kai jie jau vykdomi; persekioti, sugauti ir patraukti nusikaltėlius atsakomybėn; vengti socialinės tvarkos pokyčių ir pulti problemas, keliančias pavojų piliečių saugumui, pavyzdžiui, gaujų ar nusikalstamų organizacijų, skirtų narkotikams, šaunamiesiems ginklams ar prekybai žmonėmis, egzistavimą.

Kita vertus, teismų sistemos funkcija bus taikyti įstatyme numatytas sankcijas už įvairius nusikaltimus ir nusikaltimus, kurie gali būti nuo finansinės baudos iki laisvės atėmimo, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą.

Taigi visuomenės saugumas priklausys nuo saugumo pajėgų ir teismų sistemos veiksmingumo ir koordinavimo, kartu su atitinkamos šalies politinėmis ir socialinėmis sąlygomis.

Viešasis saugumas turėtų būti universali paslauga, apimanti ir pasiekianti visus žmones ir jų turtą. Tačiau pasaulyje daugeliui valstybių trūksta pajėgumų ar organizacijos, kuri tikrai užtikrintų savo piliečių viešąjį saugumą, o tai sukelia netikrumo, streso ir nestabilumo situacijas, kurios kenkia darniam socialiniam sambūviui.

Viešasis ir privatus saugumas

Viešasis saugumas skiriasi nuo privataus saugumo tuo, kad pirmoji yra paslauga, kurią valstybė privalo teikti, kad užtikrintų darnias ir taikias sambūvio sąlygas, ginant piliečių teises ir nuosavybę, antra, ją teikia įmonei (fiziniam asmeniui, įmonei), kad būtų užtikrinta prekių, infrastruktūros ir žmonių apsauga ir apsauga.

Žymos:  Religija Ir Dvasingumas Posakiai Ir Patarlės Išraiškos-Anglų